Produkter og Tjenester

Eiendom
Eiendom
Profesjonelle eiere, eiendomsutviklere og eiendomsforvaltere har behov for optimalt tilpassede forsikringsløsninger. Bakgrunnen er økende krav fra myndigheter og ledere samt bransj...  >>
Entrepenør
Entrepenør
Marsh har lenge hatt bygg- og anleggsbransjen som et av fokusområdene i forhold til vår rådgivning. Dermed har vi opparbeidet ekspertise innen området. Gjennom vår ekspertise kan M...  >>
Luftfart og romfart
Luftfart og romfart
Med luftfart tenkes det primært på de risikoer som direkte er forbundet med passasjertrafikk, flyproduksjon og service/reparasjon av fly. En alminnelig bedrift- og produktansvarsfo...  >>
Offentlige virksomheter
Offentlige virksomheter
Kommuner og offentlige virksomheter er i økende grad eksponert for erstatningskrav og uønskede økonomiske konsekvenser under utøvelse av sine tjenester. Dette medfører behov for ny...  >>
Reassuranse
Reassuranse
Et stigende antall Captives opprettes i disse år, og dermed økes kravene til å få plassert en optimal forsikringsbeskyttelse i form av eventuell reassuranse. Som en av verdens lede...  >>
Transport
Transport
Transportforsikringer omfatter både vareforsikring, forsikring av varer under forsendelse og transportansvarforsikringer - som dekker det ansvar transportører, speditører, eiere av...  >>
Politisk risiko
Politisk risiko
I en verden i stadig endring, er politisk usikkerhet et viktige element i virksomheters risikostyring. Spesielt de nye, hurtig voksende økonomier i Sentral- og Sydamerika, Østeurop...  >>
Profesjonsansvar
Profesjonsansvar
Det er igjennom de senere år satt stor fokus på virksomheters risiko for å pådra seg profesjonelt ansvar. Dette gjelder ikke minst innen IT-bransjen og den finansielle sektor. Samt...  >>
Styreansvar
Styreansvar
Gjennom de senere årene har det blitt et stort fokus på styreansvar, ikke minst på grunn av utviklingen i lovgivning, rettspraksis og anbefalinger om selskapsforvaltning. Det blir ...  >>
Terrorisme
Terrorisme
Mange virksomheter overser både de direkte og de indirekte konsekvenser terrorisme kan få for virksomheten. Moderne terrorisme har som regel ikke kun innflytelse på det umiddelbart...  >>