Vilkår og betingelser

Denne websiden driftes av Marsh AS ("Marsh"), med registreringsnummer 946 856 800, som er autorisert og regulert av Finanstilsynet. Vennligst les disse vilkårene nøye. Ved å bruke denne websiden godtar du å være underlagt disse vilkårene inkludert Marshs personpolicy. Dersom du ikke godtar disse vilkårene bør du ikke bruke denne websiden.

Brukervilkår

 1. Marsh tar alle forhåndsregler for å forsikre at informasjonen på denne websiden var korrekt da den ble opprettet. Du bør være oppmerksom på at Marsh ikke aksepterer noe form for ansvar dersom informasjonen på denne websiden er på noen måte uferdig, unøyaktig eller utdatert.

 2. Med unntak av spesifikt nevnt innhold på denne websiden er ikke Marsh ansvarlig for innholdet eller bruken av noen webside eller noen form for kommunikasjon mottatt av deg.

 3. Alle nåværende og fremtidige opphavsretter, varemerker og annet intellektuell eiendomsrettigheter forbundet med denne websiden tilfalles Marsh og dets bevillingsgivere. Ingen rettigheter i denne websiden anskaffes av bruker utover den begrensede rettigheten til å bruke websiden i henhold til vilkårene. Du godtar herved å beskytte de varemerkebeskyttede rettighetene til Marsh og dets bevillingsgivere og godtar videre å umiddelbart skriftlig notifisere Marsh (kontaktdetaljer under) dersom du blir oppmerksom på urettmessig bruk av denne websiden.

 4. Du har tillatelse til å ta utskrift eller laste ned informasjon og innhold på denne websiden for ditt eget, ikke-kommersielle bruk eller for ditt selskaps ikke-kommersielle bruk. Du er ikke tillatt å selge eller distribuere innholdet på denne websiden gjennom noen form for medium. Du er ikke tillatt å gjøre noen del av denne websiden tilgjengelig som del av annen webside, enten ved hyperlink eller annet, med mindre du har mottatt skriftlig godkjennelse fra Marsh. For å søke om slik godkjennelse kan du skrive en epost til Marsh med følgende detaljer: a) ditt navn eller navnet på personen som er teknisk ansvarlig for linkene; b) selskapsnavn; c) epostadresse og telefonnummer; og d) adressen til websiden€ der linkene til Hjemmesiden vil vises. Du kan ikke bruke Marsh-navnet eller misbruke Marshs logo eller merkevare i noen grad. Slikt bruk eller misbruk skal godkjennes av Marsh.

 5. Du skal ikke under noen omstendighet bruke denne websiden med uærlige hensikter eller for ulovlig bruk og du gjøres oppmerksom på at du skal ikke sende, bruke, kopiere, poste eller godkjenne noen form for posting som er nedsettende, ærekrenkende, fornærmende, upassende eller i brudd med noen persons privatrett. Du godtar å ikke sende noe uoppfordret promoterende eller reklamerende materiale, spam eller lignende materiale eller massemeldinger som kan forstyrre operasjonen av denne websiden eller forstyrre denne websides brukere.

 6. Marsh reserveres retten til når som helst og uten varsel øke, endre, forbedre, suspendere eller permanent inndra alle eller deler av denne websiden og å begrense eller hindre tilgang til den.

 7. Informasjon vi innhenter vil behandles konfidensielt og vil ikke utleveres, annet enn i samsvar med vår Privatpolicy eller på dine instruksjoner.

  Informasjon kan bli delt innenfor Marsh & McLennan Companies Group (MMC) gjennom den daglige kundebehandlingen vi foretar og kan bli benyttet både til forskning og til bruk i statistiske analyser og til lovbruddsforebyggende tiltak. Informasjonen kan bli spredd for de ovenstående formål og for systemadministrasjon til alle land, inkludert land utenfor den Europeiske Økonomiske Sone (EØS). Den kan også bli brukt til å gi våre kunder informasjon om produkter og tjenester vi tror vil være av interesse.

  Når våre kunder supplerer oss med informasjon av personlig natur (navn, adresser o.l.) vil vi holde og bruke denne dataen for å utøve generelle forsikringstjenester og andre tjenester for de kundene basert på forståelsen at disse individene dataen tilhører har blitt informert om grunnlaget for anskaffelsen av disse dataene og det faktum at de kan gjøres tilgjengelig for tredjeparts selskaper som MMC gruppen.

 8. Du godtar herved å holde Marsh ansvarsløs for alle kostnader, skader og krav (inkludert juridiske kostnader) Marsh måtte få som følge av ditt misbruk av denne websiden eller dine brudd på disse vilkår.

 9. Marsh har ingen kontroll over andre websider Marsh.no måtte vise videre til. Marsh godtar under ingen omstendigheter noe form for ansvar for nøyaktigheten o.l. eller av noe slikt innhold, sikkerheten på slike sider. Ditt bruk av slike sider skjer på eget ansvar.
 10. Dersom du bryter noen av disse vilkårene forbeholder Marsh seg rettigheter til å suspendere deg fra denne websiden og hindre fremtidig bruk av denne websiden.

 11. Denne websiden tilbys til brukerne gratis uten noen garantier med mindre spesifikt konstatert og Marsh aksepterer ikke ansvar for deg (med unntak av personlig skade eller døden som følge av Marshs uaktsomhet eller svindel) hverken under kontrakt, culpaansvar, eller annet som måtte oppstå gjennom bruk av denne websiden. Din eneste botemiddel er å ikke bruke denne websiden videre. Marshs ansvar skal ikke være begrenset dersom det oppstår dødsfall eller personlig skade som direkte skyldes Marshs uaktsomhet.

 12. Disse vilkårene kan endres fra tid til annen av Marsh. Ditt bruk av denne Websiden etter slike endringer skal regnes som ditt samtykke til disse endringene.

 13. Disse vilkår og innholdet på denne websiden er underlagt Norsk jurisdiksjon og lovgivning.

 14. Spørsmål og forespørsler du måtte ha ved bruk av denne websiden eller om Marsh generelt bør sendes gjennom følgende skjema, eller du kan skrive til oss på:

  Marsh AS
  Vika Atrium, Munkedamsveien 45 E
  Postboks 1623, Vika
  0119, Oslo
  Norge